HomeBehandelingTarieven en vergoedingenWie ben ik?ContactPrivacy
Bewust-wording
Privacy

UW PRIVACY

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelend homeopaat, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts.

 Ik doe mijn best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:

·         zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens,

·         er voor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens

 Als uw behandelend homeopaat heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier.

Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

 De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

·         Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de behandeling is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar.  Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.

·         Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid.

·          Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.

·         Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik of mijn administrateur, een factuur kan opstellen.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

 Deze gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 15 jaar bewaard.

 PRIVACY OP DE ZORGNOTA

Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar.

       Uw naam, adres en woonplaats

       uw geboortedatum

       de datum van de behandeling

       een korte omschrijving van de behandeling, consult homeopathie

       de kosten van het consult


AGB code: 90023917/ AGB code praktijk: 90002774

Registratienummer NVKH: 01-1175
Licentienummer RBCZ: 170354R

KvK nummer: 01144681

KLACHTEN

Indien u ontevreden bent over de behandeling wilt u dan eerst contact met mij opnemen? In het kader van de WKKGZ (wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg)  volg ik de richtlijnen volgens de beroepsvereniging NVKH en RBCZ. Vanuit de NVKH ben ik aangesloten bij SCAG, de Stichting Complementaire en Alternatieve Geneeswijzen. Zie ook SCAG.nl


 

HomeBehandelingTarieven en vergoedingenWie ben ik?ContactPrivacy
In het hart van elke winter zit een trillende lente, en achter de sluier van elke nacht zit een glimlachende dageraad.